Toolbox The case of the Curious Catnap kap 20

Övningen är skapad 2016-12-23 av ejmc. Antal frågor: 108.
Välj frågor (108)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • curious egendomlig
 • catnap tupplur
 • mystery deckare
 • unconscious medvetslös
 • occasion tillfälle
 • surgery mottagning, operation
 • Frisk Kry, Friskus namn
 • tremble darra, skaka
 • undo knyta upp, lossa
 • string snöre
 • proper ordentlig, rejäl
 • cardboard box pappkartong
 • punch slå hål, hålslag
 • motionless orörlig
 • glossy glänsande
 • creature varelse
 • lined fårad
 • limp livlös
 • cornea hornhinna
 • chest bröstkorg
 • stethoscope stetoskop
 • faint svag
 • only just nätt och jämt
 • examine undersöka
 • thouroughly grundligt
 • flat out helt utslagen
 • blow slag
 • as right as rain frisk som en nötkärna
 • stimulant uppiggande medel
 • tie up knyta ihop
 • shuffling hasande
 • kindly vänlig
 • completely fullständigt
 • playfulness lekfullhet
 • friendship vänskap
 • depend on bero på
 • passage korridor
 • fog dimma
 • emotion känsla
 • consulting room mottagningsrum
 • knot knut
 • purr spinna
 • delighted förtjust
 • work wonders göra underverk
 • grateful tacksam
 • thank heaven Tack gode Gud
 • incident händelse
 • reappear dyka upp igen
 • puzzled förbryllad
 • involved inblandad
 • baffling oförklarlig
 • on behalf of åt, i stället för
 • like liksom
 • managed lyckades få fram
 • syringe spruta
 • indeed verkligen
 • magic magi
 • at work i gång
 • drop n titta in
 • stroke stryka, klappa, smedka
 • fur päls
 • desperatly förtvivlat
 • relieved lättad
 • ignorant okunnig
 • make sense gå ihop
 • disease sjukdom
 • reward belöning
 • relaxed avslappnad
 • flicker fladdra, flimra
 • a passing thing en övergående historia
 • frail bräcklig, skör
 • district nurse distriktssjuksköterska
 • it's a great shame Det är synd och skam
 • tighten dra åt
 • that's him all over det är likt honom
 • suffer lida
 • shrug rycka på axlarna
 • pain smärta, värk
 • comfortable smärtfritt tillstånd
 • medication medicinering
 • shot spruta
 • shaky skakig, darrhänt
 • independent självständig
 • saucer tefat
 • poon sked
 • mixture blandning
 • pethidine petidin, (smärtstillande medel)
 • prescribe ordinera, skriva ut medicin
 • seize gripa tag i
 • pleasant behaglig
 • beggar tiggare, rackare
 • lick slicka
 • I'll bet my boots Det sätter jag skjortan på
 • joyous glad
 • dozxy dåsig, slö
 • cupboard skåp
 • pass out svimma, tuppa av
 • grand härlig, utmärkt
 • contentedly belåtet
 • aye ja
 • bothered bekymrad
 • cottage hospital sjukstuga
 • ward avdelning
 • calm lugn
 • whisper viskning
 • the ghost of a smile antydan av ett leende
 • counterpane sängöverkast
 • fitting passande

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/toolbox-the-case-of-the-curious-catnap-kap-20.6942881.html

Dela