Toolbox Pop's boy

Övningen är skapad 2017-03-07 av ejmc. Antal frågor: 100.
Välj frågor (100)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Pop پدر
 • truck کامیون
 • order سفارش
 • customer گاری
 • elderly مسن
 • heavyweight سنگین وزن
 • nod با سر اشاره کردن
 • scar اسکار
 • turn pro نوبه خود طرفدار
 • quit توقف
 • swung off شروع به پریدن از
 • swing محور
 • stool pall
 • manage ha hand om
 • fighter boxare
 • retired pensionerad
 • promoter promotor
 • opponent motståndare
 • get started komma igång
 • mumble mumla
 • beat slå
 • sheaf bunt, kärve
 • clipping tidningsurklipp
 • wallet plånbok
 • wreck krascha
 • I’ll be darned Det var som tusan
 • mutter muttra
 • dressing room omklädningsrum
 • introduce presentera
 • since sedan dess
 • disgrace oneself skämma ut sig
 • disgrace skam
 • lie down lägga sig
 • clang klämtade
 • charge anfalla
 • caught tog emot
 • glove handske
 • shoulder axel
 • amateur amatör
 • desperate desperat
 • badly väldigt mycket
 • thumb tumme
 • hunch krypa ihop
 • blow slag
 • smash down landa
 • kidney njure
 • clinch låsning;clinch
 • pull out dra asig ur
 • vicious brutal
 • butt of his head skallning
 • brow ögonbryn
 • shrug rycka på axlarna
 • foul fult spel
 • round rond
 • rush someone rusa på någon
 • seize gripa
 • elbow armbåge
 • locked låst
 • yellow feg
 • spat full in my face spottade mig rakt i ansiktet
 • spit spotta
 • sag hänga, säcka ihop
 • drag släpa, dra
 • burn bränna
 • in close i närkamp
 • stamp stampa
 • pump pumpa
 • punch slag
 • knuckle knoge
 • lace rem
 • stagger vackla
 • follow through fullfölja
 • hook krokslag
 • crack smälla, knaka
 • jaw käke
 • count räkning
 • cut andel
 • owe vara skyldig
 • dirty ojust
 • figure on räkna med
 • graduate ta examen
 • guess anta, tro
 • make hinna med
 • hard svår
 • show off skryta med, glänsa
 • buck dollar
 • gate biljettintäkter
 • boarding-house pensionat
 • in care of c/o inneboende hos
 • receive
 • cab taxi
 • puzzled خیره
 • stomach معده
 • landlady زن مهمانخانه دار
 • tap در زدن
 • chest قفسه سینه
 • gave out داد تا
 • reckon روی چیزی حساب کردن
 • kid بچه
 • sharply تیز

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/toolbox-pops-boy.7163063.html

Dela