toolbox Meet Sanjit, a British Asian Girl kap 23

Övningen är skapad 2017-01-02 av ejmc. Antal frågor: 55.
Välj frågor (55)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Asian asiatisk
 • run vara i gång
 • move flytta
 • appearance utseende
 • judge döma, bedöma
 • wealth förmögenhet
 • corner shop närbutik
 • The National front en invandrarfientlig organisation
 • bastard jävel
 • worried oroad
 • pass gå över
 • Paki nedsättande namn på pakistanska invandrare (pack i stan)
 • neighbourhood närområde, mina kvarter, grannskap
 • prat tönt, fjant
 • mate kompis
 • go on tjata
 • ignore strunta i
 • blame skylla på
 • get the blame få skulden
 • experience erfarenhet
 • stick up ta i försvara
 • headmaster erfarenhet
 • behind bakom
 • introduce presentera
 • whisper viska
 • hit göra illa, träffa
 • opposite mitt emot
 • figure out räkna ut
 • make fun of somebody driva med någon
 • maths matte
 • top mark toppbetyg
 • brainy klyftig, smart
 • racist rasist
 • the odd girl en annan flicka
 • remark yttrande, anmärkning
 • get on a person's nerves gå till någon på nerverna
 • in front of framför, inför
 • twist vrida om
 • racial rasistisk, ras
 • abuse glåpord, skällsord
 • push somebody around köra med någon, hunsa med någon
 • get on with komma överens med
 • i'm into doing jag gillar att göra
 • boy's stuff pojkgrejer
 • tie slips
 • used to van vid
 • college högskola
 • in case ifall
 • odd remarks ett och annat yttrande
 • seriously allvarligt
 • wisely klokt
 • clothing factory textilfabrik
 • education utbildning
 • relative släkting
 • strict sträng

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/toolbox-meet-sanjit-a-british-asian-girl-kap-23.6944163.html

Dela