Toolbox Know me before you judge me

Övningen är skapad 2016-12-23 av ejmc. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • judge döma, bedöma
 • cause orsaka
 • disability svaghet, oförmåga
 • pace hastighet
 • proud stolt
 • team lag
 • get along komma överens, trivas
 • except utom
 • challenge utmana
 • do well klara sig bra
 • be able to kunna
 • upset göra ledsen, upprörd
 • record spela in
 • treat behandla
 • figure siffra, tal
 • structure struktur, form, byggnad
 • carry bära
 • genetic genetisk
 • determine bestämma
 • physical fysisk, kroppslig
 • characteristic egenskap, typisk
 • stature växt, längd
 • upward uppåtriktad
 • slant snedögd
 • speech tal
 • developmental delay utvecklingsförsening
 • unque unik, ensam i sitt slag
 • talent begåvning, talang

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/toolbox-know-me-before-you-judge-me.6942867.html

Dela

Annonser