Toolbox Down under kap 17

Övningen är skapad 2016-12-23 av ejmc. Antal frågor: 84.
Välj frågor (84)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • imaginary tänkt, inbillad
 • remain förbli
 • somehow på något vis
 • opposite motsatt
 • discover upptäcka
 • accustomed to van vid
 • major större, viktigare
 • wheat vete
 • unfit otjänlig, olämplig
 • human människa
 • remote avlägsen
 • opinion åsikt
 • basic enkel
 • brewery bryggeri
 • refer to omnämna, syfta på
 • citizen medborgare
 • Kiwi person från Nya Zeeland
 • convict straffånge
 • the nineteenth century 1800-talet
 • health project hälsovårdsprojekt
 • ahead of före, framför
 • of old forna tiders
 • celebrate fira
 • cross korsa, åka över
 • equator ekvator
 • mind-expanding fantasieggande
 • seated sittande
 • spray spruta
 • contaminant smittoämne
 • travel agent resebyråagent
 • prepare förbereda
 • reasoning resonerande, sätt att se på saken
 • compare to jämföra med
 • The scene looked like home det såg ut som hemma
 • in fact faktiskt
 • except frånsett
 • direction riktning
 • on the right till höger
 • bill sedel
 • bank note sedel
 • wallet plånbok
 • greenback am dollarsedel
 • square mile kvadratmile
 • the interior inlandet
 • wasteland ödemark, öken
 • Aussie australier öknamn
 • grow odla
 • row rad
 • corn majs
 • maize majs BE
 • The Royal Flying Doctor service flygande läkare
 • remain on constant call ständig jour
 • stranded strandsatt, nöd
 • motorist bilist
 • automobil bil AE
 • part reservdel
 • youngster unge, barn
 • shopping mall köpcenter
 • designer clothes märkeskläder
 • rapid snabb
 • transit kollektivtrafik AE
 • shepard's pie åsikt
 • meal måltid
 • ice cube isbit
 • odd underlig
 • store butik AE
 • clerk expedit AE
 • remark säga
 • treassure skatt, kär tillgång
 • care for tycka om
 • kind sort
 • proud of stolt över
 • specific speciell, särskild
 • yank jänkare
 • bloody förbannad
 • authority expert, fackman
 • plumage utstyrsel, fjäderdräkt
 • initial begynnelsebokstav, anfang
 • appear vara synlig
 • clothing kläder
 • singsong halvsjungande
 • speech tal
 • accent brytning
 • immediatly omedelbart

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/toolbox-down-under-kap-17.6942874.html

Dela