Toolbox Diary of a Teen Family kap 19

Övningen är skapad 2016-12-23 av ejmc. Antal frågor: 44.
Välj frågor (44)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • diary dagbok
 • homework läxor
 • support försörja, stödja, stöd
 • pregnancy graviditet
 • depressed deprimerad
 • disease sjukdom
 • long hours länge, mycket
 • relationship förhållande
 • isolated isolerad
 • mature mogna
 • fault fel
 • spare time fritid
 • great härlig, jättebra
 • sense of humor sinne för humor
 • dress klänning
 • imagine föreställa sig
 • shift skift
 • cold förkylning
 • storm oväder
 • great härlig, jättebra
 • teen family tonnårsfamilj
 • pregnant gravid
 • stick around stanna kvar
 • get along with komma överens med
 • get along with komma överens
 • labor förlossningsarbete
 • morning sickness illamående på morgonen vid graviditet
 • sick illamående
 • abandon överge
 • treat behandla
 • in a bad mood på dåligt humör
 • routine rutin, vana
 • schedule schema
 • respect respekt
 • go steady ha sällskap, vara ihop, vara tillsammans
 • college högskola
 • mad arg
 • be on welfare leva på socialbidrag
 • pretty ganska, rätt så
 • joke around hålla på och skoja
 • prom studentbal
 • total cost totalkostnad
 • mom mamma
 • still ändå

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/toolbox-diary-of-a-teen-family-kap-19.6942879.html

Dela