toolbox Barnet's revenge chapter 22

Övningen är skapad 2017-01-02 av ejmc. Antal frågor: 126.
Välj frågor (126)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • revenge hämnd
 • strike slå
 • shudder skaka till
 • tilt tippa, välta
 • shine skina
 • visible synlig
 • part dela sig
 • soil jord
 • crack open spricka upp
 • appear visa sig, dyka upp
 • brush oneself down borsta av sig
 • inscription inskrift
 • bastard skitstövel
 • bury begrava
 • sneakers gymnastikskor
 • have one's way få det på sitt sätt
 • kick the bucket kola,
 • crook skurk
 • crowded fullpackad
 • lean luta sig
 • murderer mördare
 • pint stort glas, 0, 57 liter
 • pleased nöjd, belåten
 • honest ärlig
 • murder mord
 • whisper vispa
 • deliberatly avsiktligt
 • run down köra över
 • shady skum
 • dealings affärer
 • overhear råka höra
 • patch up lappa ihop, laga
 • damage skada
 • resell sälja vidare
 • innocent oskyldig
 • safe säker
 • boast skryta
 • glance titta snabbt, kasa en blick
 • towards mot
 • wink blinka
 • as though som om
 • ghost spöke
 • wally dumskalle
 • get on with fortsätta med
 • accident olycka
 • have somebody on driva med någon
 • pasty blekfet
 • turn ändra till
 • nasty äcklig
 • tremble darra
 • acquit frikänna
 • annoy irritera
 • upset förarga, uppröra
 • customer kund, gäst
 • grumble knota, klaga
 • persuede övertala
 • deserted öde, isolerad, folktom, övergiven
 • car park bilparkering
 • raise höja, lyfta
 • forefinger pekfinger
 • beckon göra tecken
 • be on about snacka om
 • thouroughly fullkomligt, helt
 • confused förvirrad
 • pull oneself together ta sig samman, skärpa sig
 • I'm off jag sticker
 • terrified livrädd
 • apparition uppenbarelse, spöke
 • cling to klamra sig fast vid
 • knock down köra över
 • haunt hemsökt, spöka för
 • wag vifta med, hötta med
 • reprovingly tillrättavisande, ogillande
 • lie lögn
 • groan stöna
 • stare stirra
 • drive off köra iväg
 • occur to somebody falla någon in
 • escape fly
 • means sätt
 • make a dash for rusa mot
 • leap hoppa
 • gear växel
 • put a car in gear lägga i växeln, lägga i ettan
 • roar dåna iväg, brumma iväg
 • blasted förbaskad
 • rear-view mirror backspegel
 • back seat baksäte
 • scream skrika
 • fright skräck
 • wrench vridning
 • steering wheel ratt
 • blubber snyfta fram
 • second hand car begagnad bil
 • lot försäljningsområde, plats
 • shiny glänsande
 • row rad
 • companion följeslagare, sällskap
 • ride åktur
 • shape form
 • reject förkasta
 • cheerfully glatt, muntert
 • amazement häpnad, bestörtning
 • tormentor plågoande
 • cliff klippa
 • overlook ha utsikt över
 • path stig, smal väg
 • park parkera
 • facing med nosen mot
 • edge kant, rand
 • pale blek
 • gently mjukt, vänligt
 • brake broms
 • faulty broms
 • release lossa på
 • handbrake handbroms
 • frantically vilt, desperat
 • above ovanför
 • straighten räta upp, resaupp
 • cover skydda, täcka
 • read lyda
 • elderly gammal
 • aunt faster; moster
 • dreadful hemsk, förskräcklig
 • fancy tycka, inbilla sig
 • vehicle fordon

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/toolbox-barnets-revenge-chapter-22.6944098.html

Dela