toolbox After Twenty Years kap 21

Övningen är skapad 2016-12-23 av ejmc. Antal frågor: 96.
Välj frågor (96)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • beat patrulleringsområde
 • on the beat på patrull
 • impressively på imponerande sätt
 • chilly kylig
 • taste antydan
 • empty tömma
 • try doors känna på dörrhandtagen
 • twirl snurra, svänga
 • club batong
 • intricate invecklad
 • movement rörelse
 • cast an eye kasta ett öga
 • stalwart stor och stark
 • form gestalt
 • made an eye kasta ett öga, kolla
 • majority majoritet
 • made a fine picture var en vacker syn
 • belong to tillhöra
 • business place företag, firma
 • midway of i mitten av, halvvägs längs
 • certain viss, säker
 • block kvarter
 • doorway portgång
 • reassuringly lugnande
 • appointment möte
 • store butik
 • tear down riva ned
 • struck a match tände en tändsticka
 • pale blek
 • square-jawed kraftig käke
 • keen skarp
 • scar ärr
 • eyebrow ögonbryn
 • scarfpin kråsnål, (i halsduken)
 • diamond diamant
 • dine dinera, äta middag
 • chap kille
 • raise uppfostra
 • fortune förmögenhet
 • drag släpa
 • figure räkna med
 • destiny öde
 • worked out fungerade, avgjord
 • rather ganska
 • lose track of tappa taget, tappa kontakten
 • alive levande
 • true sann, riktig
 • handsome stilig, snygg
 • set prydd
 • part skiljas
 • you bet det kan du slå vad om
 • mind hjärna
 • razor's edge rakbladsegg
 • drizzle duggregn
 • hurridly skyndsamt, brått
 • hardware store järnaffär
 • fill hålla
 • youth ungdom
 • overcoat rock
 • collar krage
 • turned up uppvikt
 • hurry skynda
 • opposite motsatt
 • doubtfully osäkert
 • bless my heart kors i alla mina da'r
 • arrival ankomst, nyanländ
 • treat behandla
 • inch tum, 2, 54 cm
 • city department kommunal förvaltning
 • career karriär
 • hide, hid, hidden gömma
 • drug store apotek AE
 • release släppa
 • from a Roman to a pug från örnnäsa till potatisnäsa
 • quietly lugnt, tyst, stilla
 • sensible förståndig
 • note brev, meddelande
 • patrolman polis på patrull
 • unfold vika upp
 • tremble darra
 • appoint bestämma
 • plainclothesman civilklädd polis
 • beat patrulleringsområde
 • clerical worker kontorsarbetare
 • in custody i häkte
 • distressing plågsam
 • offender lagbrytare
 • patch område
 • probationary constable polisaspirant
 • project specialarbete
 • residential area bostadsområde
 • six feet 185 cm
 • tutor constable handledarpolis
 • vault hoppa
 • victim offer
 • Community Beat Officer kvarterspolis

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/toolbox-after-twenty-years-kap-21.6942887.html

Dela