Toola, the Sea Otter

Övningen är skapad 2018-11-27 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • med päls furry
 • Stilla Havet the Pacific Ocean
 • flyta float
 • rygg back
 • våg wave
 • utrotningshotad endangered
 • förorening pollution
 • tjock thick
 • päls fur
 • jägare hunter
 • strand shore
 • förgiftad poisoned
 • svår difficult
 • lida av suffer from
 • gravid pregnant
 • veterinär veterinarian
 • klara av manage
 • förlora, förlorade, förlorat lose, lost, lost
 • uppfostra raise
 • balansera balance
 • mage belly
 • använda som use as
 • verktyg tool
 • dussin dozen
 • lag law
 • tacksam thankful

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/toola-the-sea-otter.8720074.html

Dela