To Compare

Övningen är skapad 2020-04-22 av 0409alol. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Compared to Jämfört med
 • In comparison to/with I jämförelse med
 • What differs is Vad som skiljer sig är
 • The difference between Skillnaden mellan
 • The differences are Skillnaderna är
 • The similarities are Likheterna är
 • I think a difference is Jag tror att en skillnad är
 • In my opinion a difference is Enligt min mening är en skillnad
 • On the other hand Å andra sidan
 • It seems to me Det verkar för mig
 • As far as I'm concerned Vad jag beträffar
 • Take for example Ta till exempel
 • But on the other hand Men å andra sidan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/to-compare.9760633.html

Dela