TJECKISKA 1

Övningen är skapad 2022-01-02 av avadar. Antal frågor: 95.
Välj frågor (95)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • svart (maskulin) černý
 • utländsk (kvinna) ciznika
 • hon/han/det är je
 • utländsk (man) cizinec
 • ni är jste
 • de är jsou
 • Who's? čí
 • vem? kdo
 • vad? co
 • var? kde
 • vart? kam
 • varför Proč
 • här tady
 • där tam
 • bil auto (n)
 • bank banka (f)
 • att vara být
 • jag är jsem
 • du är jsi
 • teater divaldo
 • dyr drahý
 • hus dům (m)
 • snygg hezký
 • tjej holka
 • hur är ... (som person) jaký/jaká/jaké
 • kamrat (man) kamarád
 • kamrat (kvinna) kamarádka
 • kafé kavárna
 • bio kino (n)
 • kille kluk
 • bok kniha (f)
 • matta koberec
 • billig levný
 • liten malý
 • ung mladý
 • modern moderní
 • man muž
 • station nádraží
 • åt vänster nalevo
 • ruta náměstí
 • till höger napravo
 • ful ošklivý
 • penna pero (m)
 • öl pivo (n)
 • rum pokoj (m)
 • post office pošta
 • radio rádio (n)
 • anteckningsblock sešit (m)
 • garderob škřiň (f)
 • ordbok slovník (m)
 • sol slunce (n)
 • gammal starý
 • manlig student student
 • kvinnlig student studentka
 • skola škola (f)
 • tv televize (f)
 • den/det maskulin ten
 • den/det feminint ta
 • den/det neutrum to
 • klassrum třída
 • ''textbook'' učebnice
 • lärare manlig učitel
 • kvinnlig lärare učitelka
 • gata ulice (f)
 • stor velký
 • framför vpředu
 • bakom vzadu
 • kvinna žena
 • stol židle (f)
 • jag förstår inte nevím
 • ursäkta/tack prosím
 • ursäkta mig promiňte
 • It is to je
 • min můj/moje/moje
 • din tvůj/tvoje/tvoje
 • hans jeho
 • hennes její
 • dens/its jeho
 • våran náš/naše/naše
 • eran váš/váše/vaše
 • hur mår du jak se máš
 • deras jejich
 • 1 jeden/jedna/jedno
 • 2 dva/dvě
 • 3 tři
 • 4 čtyři
 • 5 pět
 • 6 šest
 • 7 sedm
 • 8 osm
 • 9 devět
 • 10 deset
 • 0 nula
 • var är du ifrån? odkud jste
 • jag är från jsem z/ze

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tjeckiska-1.10765327.html

Dela