tjaktje-eejehtalleme 1

Övningen är skapad 2021-12-06 av Faepmie1. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ruvtieraajrosne på tåget
 • naa ganska
 • vïssjetovvee har varit uttråkad
 • fuehpesne stressad/upptagen
 • kraanijste av/från grannarna
 • tjietjelen för sig själv
 • masteme har blandat sig
 • niestiebovtsh slaktrenar
 • dovne till och med/båda
 • dle maajetjh äntligen
 • tjårrehke en renflock större än 100
 • håajhkin dom ropade
 • guarkajigan dom två förstod
 • gåårvedidh att klä på sig
 • olleden ni inte (varning)
 • guhkie långt
 • tjahkasjamme har suttit
 • bårrestovveminie är hungriga
 • raerhkedh skilja (om renar)
 • jåhtajish flytta från en plats
 • lehkiem halvparten
 • dej gujmie med dom
 • vaeltedh att ta
 • goevlestidh att kika
 • geadtan till hagen
 • vööjnigan dom två såg
 • tjoevkesh ljus
 • tsaekedh sätta in ren
 • vaarrestidh springa (från en plats)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tjaktje-eejehtalleme-1.10754932.html

Dela

Annonser