Titanic http://static.squarespace.com School work

Övningen är skapad 2019-02-11 av zusanne. Antal frågor: 38.
Välj frågor (38)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Krävde Claiming
 • Utsällning Exhibition
 • Att kollidera To collide
 • Felbarhet Infallibility
 • Teknologi Technology
 • Jungfru resa Maiden voyage
 • Att lura, locka To lure
 • Kunglig Nobel
 • Vid lunchtid At noon
 • Att få, erhålla To receive
 • Ångade iväg Steamed ahead
 • Att vara oroad To be concerned
 • Pratglad Chatty
 • Radioapparat, radio Wireless
 • Vidarebefordrade Relayed
 • Släktingar Relatives
 • Efter allt vad man hört By all accounts
 • Ovanligt Uncommonly
 • Svagt Faintly
 • Otrolig Incredible
 • Överlevare Survivors
 • Avsaknaden av The lack of
 • Att få syn på To spot
 • Varnande tecken Telltale
 • Utkiksvakten The lookout
 • Rakt fram Dead ahead
 • En aning Slightly
 • Havskatastrof Maritime disaster
 • Under (under tiden) During
 • Att fånga To capture
 • Utforskningar Explorations
 • Ögonvittnes redogörelser Eye witness accounts
 • Undersökningar Investigations
 • Förfrågningar Enquiries
 • Ett försök An attempt
 • Att lösa To solve
 • Dess tragiska undergång Its tragic demise
 • Erbjuder, ger Provides

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/titanic-http-static-squarespace-com-school-work.8887677.html

Dela