Tinningsbenet


Text till bildalternativ

Bild till textalternativ

Bild till text
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Canalis caroticus
 • Canalis nervi facialis
 • Cavitas tympani
 • Foramen jugulare
 • Foramen stylomastoideum
 • Fossa mandibularis
 • Pars petrosa
 • Pars squamosa
 • Pars tympanica
 • Porus acusticus externus
 • Porus acusticus internus
 • Processus mastoideus
 • Processus styloideus
 • Processus zygomaticus ossis temporalis
 • Os temporale

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tinningsbenet.7909140.html

Dela