till prov i rörelseorganen

Övningen är skapad 2020-02-25 av 03aak02. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • skalle kranium
 • halskotor vertebrae cervicales
 • nyckelben clavicula
 • överarmsben humerus
 • skulderblad scapula
 • ryggrad columna vertebralis
 • armbågsben ulna
 • strålben radius
 • höftben ilium
 • korsben os sacrum
 • svansben os coccygis
 • blygdben os pubis
 • sittben os ischii
 • Blygdbensfogen Symfysen
 • Skenben Tibia
 • Vadben Fibula
 • Tåben / fingerben Falanger
 • Knäskål Patella
 • Lårben Femur
 • Lårbenshuvud Caput femoris
 • Lårbenshals Collum femoris
 • Fot Pes
 • Hand Manus
 • Disk Discus
 • Revben Costa
 • Bröstben Sternum
 • Fyrhövdade lårmuskeln M. Quadriceps femoris
 • Trehövdad överarmsmuskel M. Triceps
 • Tvåhövdad överarmsmuskel M. Biceps
 • Deltamuskeln M. Deltoideus
 • Stora bröstmuskeln M. Pectoralis major
 • Stora kappmuskeln M. Trapezius
 • Stora sätesmuskeln M. Gluteus maximus

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/till-prov-i-rorelseorganen.9636759.html

Dela