Tilde vecka 49

Övningen är skapad 2019-12-03 av 4b_Fredsdal. Antal frågor: 7.
Välj frågor (7)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • protest protestera
  • force tvinga
  • mankind mänskligheten
  • engine motor
  • rubbish skräp
  • blew over blåste över
  • clumsy klumpig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tilde-vecka-49.9497685.html

Dela