Tierp -09 VT23 All glosor

Övningen är skapad 2023-03-18 av adam_swe. Antal frågor: 69.
Välj frågor (69)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • die Briefmarke frimärket
 • die Briefmarken frimärkena
 • bitte förlåt / ursäkta / varsågod
 • weit långt/långt borta
 • geradeaus rakt fram
 • vielleicht kanske
 • die Straße gatan, vägen
 • die Straßen gatorna
 • links till vänster, vänster
 • die Toilette toaletten
 • die Toiletten toaletterna
 • Entschuldigung! Ursäkta!
 • der Marktplatz torget
 • die Marktplätze torgen
 • gleich genast
 • rechts till höger, höger
 • der Bahnhof järnvägsstationen
 • Ich bin nicht ganz sicher. Jag är inte helt säker.
 • glauben, er glaubt an etwas tro, han tror på något
 • da vorne där framme
 • die Bahnhöfe järnvägsstationerna
 • kalt kall / kallt
 • regnen, es regnet regna, det regnar
 • windig blåsig, blåsigt
 • der Frühling, -e våren, vårarna
 • warm varm/varmt
 • der Wind, -e vinden, vindarna
 • stürmen storma
 • der Winter, - vintern, vintrarna
 • schneien, es schneit snöa, det snöar
 • scheinen skina
 • der Sommer, - sommaren, somrarna
 • heiß jättevarmt
 • der Herbst, -e hösten, höstarna
 • ganz helt
 • schön vacker / fin
 • können, ich kann, er kann kunna, jag kan, han kan
 • der/die Jugendliche, die Jugendlichen manliga/kvinnliga ungdomen, ungdomarna
 • die Statistik, die Statistiken statistiken, statistikerna
 • der Snowboarder, die Snowboarder snowboardåkaren, snowboardåkarna
 • brauchen, er braucht behöva, han behöver
 • das Backcountry off piståkning
 • mit Powder med nysnö
 • das Rennen, die Rennen loppet, loppen
 • die Sprache, die Sprachen språket, språken
 • international internationell
 • überall överallt
 • besonders särskilt
 • das Board brädan
 • ziemlich tämligen
 • primitiv primitiv/enkel
 • später senare
 • besser bättre
 • das Zimmer, die Zimmer rummet, rummen
 • fast nästan
 • sonnig solig
 • die Kletterwand, die Kletterwände klätterväggen, klätterväggarna
 • der Keller, die Keller källaren, källarna
 • zählen räkna
 • mit dem Zug fahren, er fährt mit dem Zug åka tåg, han åker tåg
 • einkaufen, er kauft etw. +A ... ein handla / köpa in, han handlar / köper in
 • waschen, er wäscht tvätta, han tvättar
 • verteilen, er verteilt fördela / dela ut, han fördelar / delar ut
 • weit långt bort
 • bezahlen, er bezahlt betala, han betalar
 • tun, er tut göra, han gör
 • das Wetter vädret
 • die Karte, die Karten kortet, korten
 • sogar till och med

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tierp-09-vt23-all-glosor.11470568.html

Dela