Tierisches Leid

Övningen är skapad 2016-11-10 av hasselko. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • frätande ätzend
 • ämne, substans die Substanz, -en
 • metod, förfarande das Verfahren
 • klara sig auskommen
 • lidande das Leid, -en
 • djurskyddslag das Tierschutzgesetz, -e
 • ungefär etwa
 • ämne der Stoff, -e
 • välfärd, välgång das Wohl
 • hälsa die Gesundheit
 • hemsk, grym grausam
 • tillförlitlig zuverlässig
 • skada schaden + dat
 • verkan, effekt die Wirkung, -en
 • i genomsnitt im Durchschnitt
 • expert der Fachmann, die Fachleute
 • cancer der Krebs
 • vara nödvändigt nötig sein
 • framtid die Zukunft

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tierisches-leid.6800905.html

Dela