Tiempo libre 2

Övningen är skapad 2020-01-14 av Adelheidij. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Qué haces en tu tiempo libre? Vad gör du på fritiden?
  • Escucho Jag lyssnar
  • Escuchas Du lyssnar
  • Escucha Hen lyssnar
  • Canto Jag sjunger
  • Cantas Du sjunger
  • Canta Hen sjunger
  • Estudio Jag pluggar
  • Estudias Du pluggar
  • Estudia Hen pluggar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tiempo-libre-2.9547311.html

Dela