Tidsuttryck

Övningen är skapad 2012-10-24 av petraa. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • diesen Monat den här månaden
 • dieses Jahr det här året
 • diese Woche den här veckan
 • diese Nacht den här natten
 • jedes Jahr varje år
 • jede Woche varje vecka
 • jede Nacht varje natt
 • nächsten Vormittag nästa förmiddag
 • nächstes Jahr nästa år
 • nächste Woche nästa vecka
 • nächste Nacht nästa natt
 • vorigen August förra augusti
 • vorigen Nachmittag förra eftermiddagen
 • voriges Jahr förra året
 • vorige Woche förra veckan
 • vorige Nacht förra natten
 • am Montag på måndag
 • am Vormittag på förmiddagen
 • am Morgen på morgonen
 • am Abend på kvällen
 • im Winter på vintern
 • im Mai i maj
 • zu Ostern till påsk
 • um sieben Uhr klockan sju

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tidsuttryck.2336687.html

Dela