Tidsuttryck/bindeord

Övningen är skapad 2023-09-27 av sadafy. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • men ma
 • och e
 • sedan poi
 • efteråt dopo
 • ibland qualche volta/talvolta
 • för att per
 • innan, före prima di
 • varje ogni
 • alltid sempre
 • vanligtvis generalmente
 • på måndag/ tisdag osv il lunedì/martedì etc

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tidsuttryck-bindeord.11672464.html

Dela