Annonser


Tidningsord

Övningen är skapad 2016-09-14 av lottaback. Antal frågor: 99.
Välj frågor (99)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • artikel självständiga texter i tidningen, t. ex notiser, reportage, kolumner ledare
 • chefredaktör högsta chef för redaktionen, ofta ansvarig utgivare. Skriver ledare.
 • Dagstidning Utkommer minst 3 gånger i veckan
 • Deadline en tidpunkt då en text - eller hela tdningen - skall vara färdig
 • FNB Finska notisbyrån ä Finlands största notisbyrå. Den ägs av ett stort antal tidningar
 • Frilans Journalist som arbetar på egenhand, utan fast anställning, säljer sina artiklar till olika tidingar.
 • Grafik Kartor, diagram och förklarande nyhetsteckningar som tydligt visar informationen i texten
 • intervju utfrågning av en eller flera personer
 • ingress inledningsstycket i en artikel, som skall nnehålla den viktigaste informationen. Den trycks ofta med större stil än resten av teten
 • journalist Skriver, arbetar med innehåll och utformning av text, bilder, redigering, grafik. Kallas också redaktör
 • Layout utformning av tidningens utseende
 • ledare den spalt där tidningen tar ställning till aktuella händelser. Uttrycker tidningens officiella linje.
 • löpsedel reklamblad som skall väcka intresse för tidmingens innehåll
 • nekrolog minnesord över en som avlidit (dött). Dödruna
 • objektivitet, opartiskhet att låta alla sidor komma till tals. En journalists grundregel.
 • paraden förstasida, eller den första huvudtextsidan, kalla så i Svenskfinland.
 • prenumerant en som beställer tidningen hem till sig.
 • recension artikel som bedömer en bok, en film, en konsert eller en teaterförestälning
 • redaktion det arbetslag som svarar för tidningens innehåll och utseende.
 • redigera att sätta rubrik och stil på artiklarna, rätta, förkorta och placera in text och bild på sidorna.
 • rubrik en eller flera kort rader text med större stil, som skall väcka intresse för artikeln och berätta något om innehållet.
 • scoop en nyhet som tidningen kommer först med.
 • tidskrift utkommer mera sällan än en dagstidning, ofta med specialiserat innehåll.
 • yttrandefrihet alla har rätt att uttryck sin åsikt i tal och skrift.
 • översättning viktigt i finlandsvensk press; mycket av informationsmaterialet kommer till tidningen på finska.
 • källkritik att kritiskt granska och bedöma trovärdigheten på sådant man hör och ser.
 • kritiskt tänkande att fundera över om det man läser t. ex på nätet verkligen kan stämma.
 • berliner papperstorlek på visssa tidningar
 • ansvariga utgivare den som är ansvarig för vad publiceras på tidningen
 • bildbeskärning ta bort en del av en bild
 • bildbyline namn och bild på reporter/fotograf
 • broadsheet papperstorleken på en stor tidning
 • brödtext den "vanliga" text artikeln
 • byline namnet på reportern i artikeln
 • cover omslag på ett magasin eller en bilaga
 • cover story "huvudartiken" i en bilaga
 • datering litet ord i början på texten som förklarar var händelsen ut spälar
 • dragarbild den största av flera bilder i ett reportage
 • dårrad liten rad ovanför rubriken
 • eftertextannons oftast radannonser om bostäder,bilar,båtar ect som kommer i slute av tidningen
 • enkät några läsare får uttala sig med namn och bild i tidningen i en fråga
 • etik betyder ungefär hur man bör vara mot andra människor
 • etiska regler regler för hur tidnngen ska uppträda och vad man inte börskriva om
 • etta förstasida på en tidning
 • Feature reportage som inte är en direkt nyhet
 • fejk, anka osann nyhet
 • dagstidning tidning som utkommer mins 3 gånger i vecka
 • tidskrift tidning som utkommer mera sällan, specialiserat innehåll
 • font ett speciellt typsnitt
 • frilägning att ta bort bakgrunden i en bild
 • grad höjden på en bokstav
 • grej uttryck för nyhet eller artikel
 • kerning att minska avståndet mellan två specifika bokstäver, t.ex. A och V
 • knipning att minska mellanrummet mellan bokstäverna i en text
 • knäck uttryck för jobb
 • korrespondent anställd reportersom bor utomlands och raporterar därifrån
 • korr-, korrekturläsning kontroller så det inte blir stavfel i en text
 • kortis uttryck för notis
 • kägel avståndet mellan raderna i en text eller en rubrik
 • Logo, logga, logotype namn och utseende på tidningens huvud
 • läsarombudsman titel på den som tar emot klagomål och synpunkter från läsare
 • mellanrubrik liten rubrik som delar texten för att underlätta läsandet
 • nedryckare rubrikrader som ligger nedanför huvudrubriken
 • nyhetsbyrå företag som levererar nyheter till olika medier, FNB i Finland
 • nyhetschef Chef som bestämmer över tidningens innehåll och nyhetssidorna
 • nyhetsgrafik förklarande teckning eller tabell
 • ombrytning placera in material på rätt plats på sidan
 • opinionssidor sidor där någon framför åsikter, ledare, debatt, insändare, kultur
 • pagina nummer på sidan i tidningen
 • PO allmänhetens pressombudsman, tar emot anmälningar om att tidningar brutit mot regeler
 • pratminus talsträck, det sträck som står framför ett uttalande
 • publisher högstechefen på en tidning
 • puff kort sammanfattning på förstasidan som skall locka till läsning
 • recension bedömning av t.ex. bok eller film
 • redaktion arbetslag
 • redaktionschef högsta chefen på redaktionen
 • redesign, omgörning att förändra tidningens layout
 • redigerare gör layout, rubriker, mellanrubriker, bildtexter, ingresser
 • repro behandling av bilder
 • research ta fram fakta som används i en text
 • rewrite skriva om en text
 • rigga ett jobb planera ett kommande jobb, vinkling, vem ingår, research
 • räckvidd hur många som i genomsnitt läser något i tidningen varje dag
 • scoop stor nyhet som tidningen är ensam om att ha
 • slagrad kraftigaste rubriken i en artikel
 • spalt uppdelning av tidningssida
 • tabloid papperstorlek på en tidning, HBL
 • tablå tabell i tidninge t. ex TV-program
 • topp rubrik överst på sidan, det viktigaste
 • upphovsrätt äganderätt till en text, bild eller teckning
 • vinjett märkning av inslag som återkommer i tidning
 • vinkel det reportern anser som det viktigaste, fångar uppmärksamheten
 • vänsterkryss det viktigaste på en sida, överst till vänster
 • webbdesigner den som ger webbplatsen dess grafiska form
 • webbredaktör reporter som skriver för webbupplaga, sköter tidningens webbplats
 • överingress text som sammanfattar flera aritklar på en sida
 • yttrandefrihet rätten att få uttrycka sin åsikt
 • prenumerant den som beställer hem en tidning
 • reportage artikel i tidning, t.ex resereportage

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tidningsord.5333937.html

Dela