Ticket to the USA: Dream or Nightmare?

Övningen är skapad 2019-09-01 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • nackdel disadvantage
 • kräva require
 • ofta frequently
 • entusiastisk enthusiastic
 • råna rob
 • oärlig dishonest
 • korrupt corrupt
 • kort, tvär abrupt
 • framfusig pushy
 • förstöra ruin
 • mindre minor
 • skräpmat junk food
 • sjukligt fet obese
 • fälla trap
 • det negativa downside
 • stöld rip-off
 • smak flavour
 • yta surface
 • utstött outcast
 • livsstil lifestyle
 • varierad varied
 • fruktansvärd awful
 • försäkring insurance

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ticket-to-the-usa-dream-or-nightmare.9152997.html

Dela