This Is the US

Övningen är skapad 2016-11-15 av linahl. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • stripe rand
 • star-spangled stjärnbeströdd
 • banner fana
 • represent stå för
 • colony koloni
 • twice as big två gånger så stor
 • the east coast östkusten
 • future framtid
 • was founded grundades
 • Native American indian
 • in fact, actually faktiskt
 • originally ursprungligen
 • native inhemsk
 • population befolkning
 • holiday helgdag
 • independent självständig
 • fireworks fyrverkerier
 • game match
 • capital huvudstad
 • dome kupol

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/this-is-the-us.6790479.html

Dela