Third Step - 6, Lots of verbs

Övningen är skapad 2016-12-01 av linahl. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • write skriva
 • read läsa
 • shake skaka
 • fight kämpa
 • throw kasta
 • forget glömma
 • play spela
 • rob råna
 • dance dansa
 • row ro
 • grow växa
 • think tänka
 • ask fråga
 • hit slå
 • eat äta
 • show visa
 • know veta
 • teach undervisa
 • come komma
 • drink dricka
 • answer svara
 • understand förstå
 • shoot skjuta
 • work arbeta
 • tell berätta
 • be vara
 • wish önska
 • smile le
 • try försöka
 • hide gömma
 • help hjälp
 • put ställa
 • stay stanna
 • choose välja
 • do göra
 • reach
 • pay betala
 • collect samla
 • give ge
 • lose förlora
 • cycle cykla
 • swim simma
 • shout skrika
 • love älska
 • lay lägga
 • begin börja
 • cut skära
 • talk prata

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/third-step-6-lots-of-verbs.6896033.html

Dela