Third Step - 4, Prepositions

Övningen är skapad 2016-12-01 av linahl. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • about omkring, om
 • above ovanför
 • across tvärs över
 • after efter
 • againt mot
 • along längs med
 • among bland
 • at vid
 • before före
 • behind bakom
 • beside bredvid
 • between mellan
 • down ner
 • during under (tid)
 • except förutom
 • for för
 • from från
 • in i
 • into in i
 • on
 • over över
 • since sedan
 • through fastän
 • until tills
 • under under
 • with med
 • within inom
 • without utan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/third-step-4-prepositions.6896008.html

Dela