Annonser


They Died So Young

Övningen är skapad 2016-04-06 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • skådespelerska actress
 • medlem member
 • nationalsång national anthem
 • musiker musician
 • kräkas throw up
 • kräktes threw up
 • kräkts thrown up
 • kvävas choke
 • spyor vomit
 • berömmelse fame
 • bli kär i fall in love with
 • skönhet beauty
 • känslig sensitive
 • smärta pain
 • framgångsrik successful

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/they-died-so-young.6049967.html

Dela