The World Says Hi!

Övningen är skapad 2016-01-16 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • nöje pleasure
 • läget? what's up?
 • kompis mate
 • artig polite
 • avspänd relaxed
 • kram hug
 • vuxen adult
 • nypa pinch
 • kind cheek
 • emellertid however
 • smärtsam painful
 • irriterande annoying
 • Turkiet Turkey
 • sätt way
 • slå ihop bang
 • näve fist
 • buga bow
 • handflata palm
 • mot against
 • panna forehead
 • röra vid touch
 • blunda close one's eyes
 • andas in inhale
 • andedräkt breath
 • själ soul
 • språk language
 • nära close
 • kvinnlig female
 • placera place
 • hjärta heart
 • tillgivenhet affection
 • gnida rub
 • låsa lock
 • nacke neck

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-world-says-hi.5607776.html

Dela