The Wolfpack Discussion Guide

Övningen är skapad 2018-09-04 av zusanne. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • avkoppling diversion
 • enformighet humdrum
 • förutsägbar predictable
 • att ta bort to unhook
 • för en kort tid for a brief time
 • tillfällig temporary
 • flykt escape
 • instängd, begränsad confined
 • bakgrunden the backdrop
 • diktatorisk dictatorial
 • den underliga the rickety
 • många skurkar villains abound
 • sammanfattning conclusion
 • noggrant meticulously
 • att återskapa, konstruera to reenact
 • rekvisita props
 • företräde, mer viktig precedence
 • regissör director

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-wolfpack-discussion-guide.8102586.html

Dela