The wolfpack 60 - 80 min in i filmen

Övningen är skapad 2018-09-01 av zusanne. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • dricka drack druckit drink drank drunk
 • att följa efter to follow
 • kunskap knowledge
 • att åstadkomma to achieve
 • okunnig ignorant
 • omdöme judgment
 • omständigheter circumstances
 • att klandra, döma to blame
 • förlåta, förlät, förlåtit forgive forgave forgiven
 • att konfrontera to face
 • jag har inte glömt dig I have never forgotten you
 • att ge efter för något to give in for something
 • försvar defense
 • att sänka to lower
 • ilska anger
 • sorg grief
 • närbilder closeups
 • längre ut further away
 • staket fence
 • medgivande consent

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-wolfpack-60-80-min-in-i-filmen.8097059.html

Dela