The wolfpack 40 min - 60 min in i filmen

Övningen är skapad 2018-09-05 av zusanne. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jag kommer aldrig att förlåta dig I will never forgive you
 • att spraya to spray
 • ett lås a lock
 • det lät som ett borrande it sounded like a drilling
 • gräns threshold
 • gångjärn hinge
 • den är sönder it's busted
 • en borr a drill
 • en husrannsakning a search warrant
 • obekväm uncomfortable
 • att erkänna to admit
 • snäckor shells
 • krona eller klave heads or tails
 • gummistövlar rubber boots
 • att påverka to influence
 • miljö environment
 • övertygelser beliefs
 • inklämd stuck in the middle
 • ängslig anxious

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-wolfpack-40-min-60-min-in-i-filmen.8093522.html

Dela