The wolfpack 20 min - 40 min in i filmen

Övningen är skapad 2018-09-01 av zusanne. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bekant acquainted
 • att förbanna to curse
 • rädda frightened
 • en örfil a slap
 • barndomen the childhood
 • att bråka to argue
 • omständigheterna the circumstances
 • att fly to escape
 • ett besök an appointment
 • handklovar handcuffs
 • självmord suicide
 • återkomst return
 • ingen hade någonsin gjort noone had ever done
 • hissen the elevator
 • dessvärre sadly
 • han skänkte glädje he brought joy
 • halsband necklace
 • korridor aisle
 • att nämna to mention
 • att bli tokig to go insane
 • förnuft sanity
 • terapeut therapist
 • ögonbryn eyebrow
 • att uppfostra to raise
 • gräsmatta lawn
 • gradvis gradually
 • att vara öppen to be candid

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-wolfpack-20-min-40-min-in-i-filmen.8093508.html

Dela