The wolfpack 0 - 20 minuter in i filmen

Övningen är skapad 2018-09-04 av zusanne. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en vargflock a wolfpack
 • karaktär character
 • ensamhet solitude
 • barndom childhood
 • en stam a tribe
 • kaffe coffee
 • ett urval av a variety of
 • en medborgare a citizen
 • att anse to consider
 • att uppmuntra to encourage
 • att överdriva det to overdo it
 • oförutsägbart unpredictable
 • markägare landowner
 • sås sauce
 • att lägga till to add
 • kommunal skola public school
 • avskärmad removed
 • isolerad isolated
 • vandrare hikers
 • en gemensam a common

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-wolfpack-0-20-minuter-in-i-filmen.8081962.html

Dela

Annonser