The terracotta army t

Övningen är skapad 2016-05-16 av Pro178. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • avslöja uncover
 • så småning om eventually
 • utgrävning excavation
 • sträng strict
 • begravningsplats burial place
 • styra rule
 • myndighet authority
 • grav tomb
 • kejsare emporor
 • klä ut sig disguise oneself
 • säkerhet security
 • påminnelse reminder
 • lojal loyal
 • skydda protect

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-terracotta-army-t.6209854.html

Dela