The Story of Oscar Wilde

Övningen är skapad 2015-11-05 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • kirurg surgeon
 • förstånd wit
 • saga fairy tale
 • trots despite
 • ondskefull wicked
 • vind attic
 • motstå resist
 • betydelse importance
 • spela upp perform
 • ärlig earnest
 • föräldralöst barn orphan
 • övertygad convinced
 • förolämpande insulting
 • ödesdiger fatal
 • åtala prosecute
 • förseelse offence
 • döma sentence
 • upprörd outraged
 • utbrista exclaim

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-story-of-oscar-wilde.5293378.html

Dela