The rescue

Övningen är skapad 2015-11-30 av Iisooldee. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • drunkna drown
 • veta know, knew, known
 • ta tag i take hold of, took, taken
 • mellan between
 • lyckas manage
 • dra pull
 • dra drag
 • andas breathe
 • skälla bark
 • vara lycklig be lucky
 • by village
 • känna till recognise
 • förstå realise
 • veterinär vet
 • strankant bank
 • kombinerat combined
 • få reda på find out, found, found
 • speciellt especially
 • rubrik headline
 • rädda save
 • chips crisps
 • ens even
 • springa run, ran, run
 • rakt straight
 • halka slip
 • klippa/sten rock
 • komma ihåg remember
 • ha med sig bring
 • gård farm
 • omkring about
 • heller either

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-rescue.5370606.html

Dela