The Outsiders 1

Övningen är skapad 2013-02-03 av Pearly. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • haircut hårklippning
 • neighborhood grannskap
 • violence våld
 • tough tuff
 • content with nöjd med
 • rarely sällan
 • undisturbed ostörd
 • sixteen-going-on-seventeen sexton på det sjuttonde
 • holler at skrika åt
 • happy-go-lucky sorglös
 • grin flina
 • get jumped bli överfallen
 • abbreviation förkortning
 • the jet set innegänget
 • hoodlum ligist
 • gas station bensinstation
 • once in a while då och då
 • behave uppföra sig
 • consider anse
 • trail följa efter, skugga
 • block kvarter
 • pull up stanna
 • hitch haka fast
 • bruised slagen gul och blå
 • half-conscious halvt medvetslös
 • sweat svettas
 • perspiration svett

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-outsiders-1.2618406.html

Dela