The Outback

Övningen är skapad 2018-09-28 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • square kilometres kvadratkilometer
 • contain innehålla
 • import importera
 • structure konstruktion
 • fence staket/stängsel
 • dingo dingo
 • view utsikt
 • impression intryck
 • cattle nötkreatur
 • copper koppar
 • trailer släpvagn
 • species art
 • mammals däggdjur
 • duckbill platypus näbbdjur
 • weird konstig/märklig
 • scientist forskare/vetenskapsman
 • practical joke upptåg/skämt
 • discover upptäcka
 • medical value medicinskt värde
 • plum plommon
 • heart-shaped hjärtformad
 • pouring ösa
 • acid syra
 • poisonous giftig
 • plenty massor/mycket
 • bush fire skogsbrand
 • lack of brist på
 • riverbed flodbädd
 • sense of humour känsla för humor
 • on a daily basis varje dag
 • creator skapare
 • hill kulle/höjd
 • plains slätt/fält
 • progress utveckling
 • profit vinst/förtjänst

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-outback.8503575.html

Dela