The Olympic Games

Övningen är skapad 2017-05-12 av jamimah. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • BC= Before Christ f.Kr före kristus
 • AD= Anno Domini e.Kr= efter Kristus
 • gather samlas
 • festival festlighet
 • take part delta
 • athlete idrottsman
 • spectator åskådare
 • compete tävla
 • event idrottsgren
 • wrestling brottning
 • javelin throwing spjutkastning
 • horse racing hästkapplöpning
 • matter ha betydelse, räknas
 • crown kröna
 • olive wreath olivkrans
 • honour ära, hedra
 • to make sure för att försäkra sig om
 • safety säkerhet
 • measure mäta, räkna
 • interval intervall, mellanrum
 • revive återuppliva
 • initiative initiativ
 • Athens Aten
 • variety mängd
 • disability handikapp

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-olympic-games.7329278.html

Dela