The media 1

Övningen är skapad 2016-11-14 av jamimah. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • advertise annonsera
 • question ifrågasätta
 • communicate kommunicera
 • quality kvalitet
 • honesty ärlighet
 • influence påverka
 • celebrities kändisar
 • fancy tjusig
 • government regering
 • famous berömd
 • furthermore vidare, dessutom
 • regular vanlig
 • belief uppfattning
 • issue fråga, ämne
 • opinion åsikt
 • decide avgöra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-media-1.6816209.html

Dela