The Lottery Ticket

Övningen är skapad 2015-09-12 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • lott lottery ticket
 • hugga tag i grab
 • kasta throw
 • kastade threw
 • kastat thrown
 • värd worth
 • hämta ut claim
 • klibbig sticky
 • godis sweets
 • få ut collect
 • köpa buy
 • köpte bought
 • köpt bought
 • svara reply
 • svimma faint
 • stiga av get off
 • flera several
 • innehålla contain
 • klara av manage

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-lottery-ticket.4796531.html

Dela