The Legend of Uluru

Övningen är skapad 2018-11-09 av Kentus. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • tired of trött på
  • one-way ticket enkelbiljett
  • return ticket returbiljett
  • afraid of rädd för
  • proud of stolt över
  • fond of förtjust i
  • good at bra på
  • bad at dålig på
  • interested in intresserad av
  • used to van vid

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-legend-of-uluru.8654690.html

Dela