The Invisible Girl

Övningen är skapad 2016-03-23 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • osynlig invisible
 • längs down
 • rullstol wheelchair
 • fastän even though
 • tyst quiet
 • utom except
 • uppförande behaviour
 • studieresa field trip
 • högljudd loud
 • lägga märke till notice
 • drunkna drown
 • rodna blush
 • gå ombord climb in
 • haj shark
 • smak taste
 • inte bry sig om ignore
 • skjuta (på) push
 • vinka; våg wave
 • klippa till slap
 • flinande grinning
 • dimma fog
 • driva drift
 • stänka ned splash
 • orolig worried
 • uttryck expression
 • piska lash
 • ta ned pull down
 • våldsam violent
 • braka crash
 • hålla i sig hold on
 • skrika yell
 • välta tip over
 • klyva (vatten)ytan break the surface
 • dra pull
 • strand shore
 • som saknades missing
 • dyka dive
 • sträcka ut sig stretch out
 • ta tag i grab
 • utmattad exhausted
 • småsten pebble
 • längre further
 • släpa drag
 • hosta cough
 • modig brave
 • omslag cover
 • vidöppen wide
 • fnittra giggle

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-invisible-girl.6015779.html

Dela