The History of Mary Prince: A Woman and a Sister

Övningen är skapad 2020-03-28 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tillfångata capture
 • tillstånd state
 • omständighet circumstance
 • omringad surrounded
 • undersöka examine
 • slaktare butcher
 • köpa purchase
 • budgivning bidding
 • bädda make the bed
 • sköta, vårda groom
 • tvätt laundry
 • grönsaker vegetables
 • fly escape
 • slagen beaten
 • gren branch
 • behandling treatment
 • hushållsarbete household work
 • sår wound
 • likgiltig careless
 • gå i pension retire
 • övertyga persuade
 • trots att in spite of
 • vägra refuse
 • delad divided
 • motbjudande disgusting
 • överdriva exaggerate

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-history-of-mary-prince-a-woman-and-a-sister.9727558.html

Dela