The Hike

Övningen är skapad 2016-10-09 av linahl. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hike vandring
 • stay at bo på
 • misty dimmigt
 • steep brant
 • they are lost de har gått vilse
 • map karta
 • figure figur, person
 • ahead of framför
 • amongst bland
 • approach närma sig
 • beckon vinka, ge tecken
 • swiftly snabbt
 • disappear försvinna
 • drop tappa
 • whose vems
 • straight direkt
 • return lämna tillbaka
 • pale blek
 • point to peka på
 • off the mountain bort från berget
 • local girl flicka från trakten
 • fatal dödlig
 • climbing accident klättringsolycka

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-hike.6671997.html

Dela