The Great Train Robbery

Övningen är skapad 2015-11-13 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • avstånd distance
 • närma sig approach
 • ficklampa torch
 • smidigt smoothly
 • övergiven abandoned
 • byte loot
 • brådska haste
 • ta fast capture
 • undvika avoid
 • medbrottsling accomplice
 • plastikoperation plastic surgery
 • utseende appearance
 • begå commit
 • belopp amount
 • lida av suffer from
 • läkarvård medical care
 • straff sentence
 • åtminstone at least

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-great-train-robbery.5357754.html

Dela