The Girl Who Stood Up for Education

Övningen är skapad 2018-09-18 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • kliva ombord board
 • identifiera identify
 • genom through
 • fragment fragment
 • prov exam
 • provocera provoke
 • outtröttligt tirelessly
 • frispråkig outspoken
 • övertygelse beliefs
 • mirakulöst miraculously
 • kirurgi surgery
 • rehabilitering rehabilitation
 • fortsätta continue
 • strävan/mål aim
 • förutom, utom except
 • svaghet weakness
 • mod courage
 • ryggrad spine
 • universitet university
 • orättvisa injustice
 • drönare drone
 • skada harm
 • istället instead
 • by village

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-girl-who-stood-up-for-education.8449634.html

Dela