The fateful battle of Culloden

Övningen är skapad 2013-04-23 av lottaback. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • i gryningen at dawn
 • strid battle
 • blodig bloody
 • vacker bonnie
 • klanledare clansman
 • mål destination
 • avfärda, avskeda dismiss
 • ivrigt eagerly
 • fly escape
 • utmattad exhausted
 • vild, stridslysten fierce
 • fly flee
 • samlas gather
 • ge efter give in
 • regering government
 • nära förestånde imminent
 • gemensamt in common
 • i fin form in good condition
 • självständighet independence
 • lag law
 • hed moor
 • vara i numerärt underläge outnumbered
 • förbereda prepare
 • ordentligt properly
 • samla sina anhängare raise his followers
 • återinföring reintroduction
 • nå ett mål reach a destination
 • släkt med related to
 • förbli remain
 • retirera retreat
 • verka seem
 • skydda shelter
 • slakt slaughter
 • skotskrutigt tyg tartan
 • förenas unite
 • i god tid före well in advance
 • förenades were united

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-fateful-battle-of-culloden.2787395.html

Dela