The case for the defence

Övningen är skapad 2022-01-14 av Roberts. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Mordrättegång Murder trial
 • 1. Juridiska indicier 2. Bevis beroende på omständigheterna Circumstantial evidence
 • Ung. åklagare Crown counsel
 • Rättsfall, mål; sakframställning Case
 • Förhörsbås Dock
 • Vittne Witness
 • Dom Verdict
 • Juridiska svarandesidan, försvaret The defence
 • Domstol, rättssal Court
 • Domare Judge
 • Försvarsadvokat Counsel for the defence
 • Korsförhöra Cross-examine

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-case-for-the-defence.10785178.html

Dela