The Accident

Övningen är skapad 2014-08-31 av LagaholmsskolanESn. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • split second bråkdelen av en sekund
 • experience uppleva
 • obligation skyldighet
 • persuade övertala
 • brag about skryta om
 • impact sammanstötning
 • mood humör
 • brand new splitter ny
 • theft stöld
 • injured skadad
 • driving test körkortsprov
 • reluctant motvillig
 • kerb trottoarkant
 • pavement, sidewalk trottoar
 • exceed överskrida
 • paramedic sjukvårdare
 • stand trial bli åtalad
 • urgent brådskande
 • rear-view mirror backspegel
 • on the outskirts i utkanten av
 • estate bostadsområde
 • on suspicion of misstänkt för
 • corner kurva
 • thrill spänning
 • zero tolerance nolltolerans

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/the-accident.3736653.html

Dela